Ystafelloedd ymolchi

Mae cwmni Adams Emergency Plumbing yn ailddylunio ac adnewyddu ystafelloedd ymolchi, ystafelloedd en suite ac ystafelloedd cawod i’r radd flaenaf. P’un ai ydych chi am gael moethusrwydd ystafell ymolchi wedi ei theilwra yn union i’ch dymuniau chi, hwylustod ystafell ymolchi wedi ei haddasu ar gyfer symudedd, ystafell wlyb fodern neu osod cawod neu reiddiadur llieniau newydd yn ddibynadwy, fe wnawn ni ddarparu gwasanaeth proffesiynol o’r ansawdd uchaf.

Rydym ni’n falch o gynnig gwasanaeth wedi ei deilwra. Fe wnawn ni weithio gyda chi i ddeall a diwallu eich union ofynion chi. Darparwn wasanaeth dylunio a gosod llawn, sy’n cynnwys yr holl waith plymio, gosod ffitiadau a gosod teils ar y waliau a’r lloriau. Gallwn fod yn gyfrifol am reoli’r prosiect cyfan neu gydweithio â’ch tîm o gontractwyr.

Rhoir gwarant ar yr holl waith gosod a gwaith trwsio.

Os hoffech gael dyfynbris diymrwymiad a threfnu apwyntiad ffoniwch 01978 824 550 / 01244 470 146 os gwelwch yn dda.