Ceginau

Os ydych chi am uwchraddio neu ailddylunio eich cegin, gall cwmni Adams Emergency Plumbing eich helpu i gyflwyno steil ac urddas i’ch cartref. Gallwn reoli’r prosiect cyfan, o ddylunio eich cegin newydd i’w gosod.

Mae’r gegin yn ganolog i unrhyw gartref teuluol ac fe wnawn ni weithio gyda chi i ddiwallu eich holl anghenion. Drwy ddeall eich gofynion a’ch hoff ddyluniadau, fe wnawn ni osod cegin newydd drawiadol o’r radd flaenaf. Rydym yn gweithio â thîm o grefftwyr sgiliedig sy’n medru adnewyddu’r holl unedau cegin, diweddaru’r drysau a’r arwyneb gweithio, gosod offer integredig a gosod teils ar y waliau a’r lloriau.

Rhoir gwarant ar yr holl waith gosod a gwaith trwsio.

Os hoffech gael dyfynbris diymrwymiad a threfnu apwyntiad ffoniwch 01978 824 550 / 01244 470 146 os gwelwch yn dda.